خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارائه مدل مفهومي ساختار نظام مند توليد تحت ساختار

در دهه هاي اخير اقتصاد با ويژگي هايي چون افزايش دامنه رقابت و بين المللي شدن فرآيند توليد، به سرعت در حال تغيير و دگرگوني است . درچنين شرايطي وجود مزيت هاي رقابتي در عمدة بازارهاي منطقه اي جهان به عنوان جرياناتي دو طرفه و وابسته به هم مشهود است .بدون شك حفظ هارموني و همسويي با تحولات جهاني و بين المللي در هر صنعت و فعاليتي ضروري و حائز اهميت مي باشد و همين طور مي توان گفت با توجه به ويژگي هاي‏ محيط هاي جديد توليدي و طبيعت مشتريان، ديگر شيوه‏هاي مديريت توليد گذشته که‏ يکپارچگي کمتري را در فرآيندهايشان دنبال‏ مي‏کردند کارآيي خود را از دست داده‏اند و امروزه شرکت ها نيازمندند تا يکپارچگي منظمي را در تمام فرآيندهاي توليدي از ماده خام تا مصرف‏کننده نهايي ايجاد کنند.

مديريت زنجيره‏ تامين به عنوان يک رويکرد يکپارچه براي‏ مديريت مناسب جريان مواد و کالا،اطلاعات و جريان پولي،توانايي پاسخگويي به اين شرايط را داراست.

مديريت زنجيره ي تامين مجموعه از روش هايي است که براي يکپارچه نمودن مؤثر تامين کنندگان، توليد کنندگان، انبار ها و خرده فروشان به کار مي رود، تا محصولات مورد نياز به مقدار مشخص و در زمان معين توليد شده و به مشتريان عرضه شود تا هزينه هاي کل زنجيره حداقل گردد و در ضمن نياز مشتريان با سطح خدمت بالا برآورده شود

۲-۱ مقدمه        

۲-۲- مديريت زنجيره ي تامين چيست؟     

۲-۳- تحولات مديريت زنجيره تامين        

۲-۴ يکپارچگي زنجيره تامين       

۲-۵- شبکه زنجيره تامين 

۲-۶ ساختار شبکه زنجيره تامين    

۲-۷- انواع ساختار مديريت زنجيره تأمين درون شركت‌ها(بورسوكس و داگرتي (۱۹۹۵)

۲-۸- سيستمهاي يكپارچه توليد    

۲-۹ ساختار توليد           

۲-۱۰- استراتژي توليد و تعيين اولويت قابليت هاي رقابتي     

۲-۱۱ برنامه ريزي توليد يکپارچه  

۲-۱۲- پيشينه تحقيق:      

۲-۱۲-۱پيشينه تحقيق داخلي:

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله