خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بكارگيري اصول بازاريابي در افزايش ميزان صادرات

بررسي تاثير بكارگيري اصول نوين بازاريابي در افزايش ميزان صادرات 

 

۲-۱٫ مقدمه

۲-۲٫  تجارت بین الملل

۲-۳٫ بازاریابی

۲-۴٫ آمیخته بازاریابی

۲-۵٫ مدیریت بازاریابی

۲-۶٫ مفهوم راهبردی بازاریابی

۲-۷٫ اصول بازاریابی

۲-۸٫ صادرات

۲-۹٫ مزایای صادرات

۲-۱۰٫ مشکلات و موانع  صادرات

۲-۱۱٫ تعیین نرخ ارز مناسب با صادرات

۲-۱۲ . برنامه ریزی صادرات واهداف آن

۲-۱۳٫استراتژی صادرات

۲-۱۴٫ اصل همسویی استراتژی با محیط

۲-۱۵٫ نقش بازاریابی در توسعه صادرات

۲-۱۶٫بازاریابی صادراتی

۲-۱۷٫ اهداف بازاریابی صادرات

۲-۱۸٫ مراحل بازاریابی صادراتی

۲-۱۸-۱٫ بخش بندی بازار

۲-۱۸-۲٫ ویژگیهای کالا

۲-۱۸-۳٫ قیمت گذاری صادرات

۲-۱۸-۴٫ کانالهای توزیع

۲-۱۸-۵٫ ترویج کالا

۲-۱۸-۶٫ بودجه و جدول زمانی

۲-۱۸-۷٫ سند کاری

۲-۱۹٫ اصول نوین بازاریابی در بازاریابی شرکت*****

۲-۲۰٫ نقش فناوری اطلاعات  درتوسعه  صادرات صنایع کوچک و متوسط

۲-۲۱٫ نقش کارآفرینی در توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط

۲-۲۲٫ پیشینه پژوهش

۲-۲۲-۱٫ پژوهش های انجام شده در داخل کشور

۲-۲۲-۲٫ پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله