خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

رقم بزرگ c#

دوتا عدد و یک پارامتر را از ورودی گرفته و شکل بزرگ آن ها را چاپ میکند(طبق عکس)

*رقم و پارامتر ها زیر هم چاپ میشوند

*هر چند رقم کار میکند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله