خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

فصل دوم بازاریابی کارآفرینانه

فصل دوم پایان نامه با موضوع بازاریابی کارآفرینانه

این فایل به صورت فایل ورد در ۳۲ صفحه با فهرست منابع دقیق و برگرفته از منابع مختلف است که شامل توضیحات کامل و دسته بندی های  بازاریابی کارآفرینانه و نیز مروری بر پیشینه تحقیق میباشد.

بخشی از مقدمه فایل به شرح زیر است:

در دنياي امروز، توسعه و شكوفایي بخش بزرگي از اقتصاد جوامع پيشرفته وابسته به سازوكار هایي است كه در آن كسب وكارهاي كارآفرینانه شكل مي گيرند و توسععه می یابند. امروزه ۹۵ تا ۹۹ درصد از کسب و کارها در کل جهان، کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند که بستر مهمی برای رشد کارآفرینان و رشد فعالیت های کارآفرینانه محسوب می شوند. پژوهشگران تلاش کرده اند نظریه های بازاریابی و کارآفرینی را تحت عنوان بازاریابی کارآفرینانه یا بازاریابی کسب و کارهای کوچک و متوسط ادغام نمایند. سایر محققان تلاش کرده اند مفاهیم بازاریابی را مطابق با درکشان از فرآیندهای کارآفرینی ارائه دهند (لم و هارکر،۲۰۱۳).

در واقع مقصود اصلي از خلق مفهوم “بازاریابی کارآفرینانه” رسیدن به فهم مناسبی از وجه اشتراک رشته های بازاریابی و کارآفرینی و درک تاثیر رفتار کارآفرینانه روی بازاریابی و در مقابل آن اتخاذ رویکردهای نوآورانه در بازاریابی بوده است (کارسون، ۲۰۰۵؛ کالینسون، ۲۰۰۲).

بازاریابی کارآفرینانه رابط بین کارآفرینی و بازاریابی و منعکس کننده ی رفتار کارآفرینانه در شیوه هاي بازاریابی یک شرکت می باشد که توسط آن می توان نوآوري را در فعالیت هاي بازار به کار برد.  بازاریابی کارآفرینانه از طریق ارایه ی مفاهیم، ابزار ها و زیرساخت ها  برای از بین بردن شکاف بین نوآوري و موقعیت بازار نقش بسیار مهمی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ایفا می نماید (هیلس و هالتمن، ۲۰۱۱).

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله