خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

پروژه آماده سازی زمین نمونه موردی محله اکباتان

فهرست مطالب :
شناخت محدوده مورد مطالعه
وجه تسمیه 
نقشه بررسی موقعیت و شرایط کلی زمین
بررسی توپوگرافی
نقشه توپوگرافی شهر اهواز
نقشه خطوط میزان و کدهای موجود محدوده زمین آماده سازی
تصاویر وضعیت توپگرافی محدوده
شیب
نقشه شیب زمین
زمین شناسی
جنس خاک
عوارض طبیعی ( سیل و زلزله )
بررسی وضعیت گسل های احتمالی موجود در زمین
بررسی وضعیت گسل های احتمالی موجود در محدوده
نقشه گسل و فاصله گسلها تا زمین
بررسی وضعیت زمین از نظر سیل گیر بودن
نقشه منابع آبهای زیر زمینی در محدوده مورد نظر
نقشه فاصله زمین تا حریم رودخانه
پوشش گیاهی
عوامل طبیعی و مصنوعی
دیدو منظر
موقعیت شهراهواز
شرایط اقلیمی
 اطلاعات رطوبت هوا
نمودار میانگین حداقل درصد رطوبت نسبی به درصد۱۹۸۶-  ۲۰۱۲
اطلاعات بارندگی
نمودار میانگین بارندگی ماهانه میلیمتر سال ۱۹۸۶-  ۲۰۱۲
زاویه تابش خورشید
نقشه تابش خورشید
نمودارجمع ماهانه ساعت آفتابی۱۹۸۶-  ۲۰۱۲
تصویر موقعیت وزوایای تابش خورشید درعرض۱۹۸۶-  ۲۰۱۲
بررسی بادهای مناسب ونامناسب ونقش آن درطراحی بافت شهری
نقشه باد غالب و باد مزاحم
نمودار گلباد شهر اهواز۱۹۸۶-  ۲۰۱۲
جهت وزش بادهای غالب
نمودار میانگین روزهای بدون تند باد۱۹۸۶-  ۲۰۱۲
مطالعات اجتماعی 
نقشه موقعیت منطقه چهار کلانشهر اهواز
نقشه حدود محلات منطقه چهار کلانشهر اهواز
جدول  تعداد جمعیت
جدول  تفکیک جنسیتی

مطالعات کالبدی
بافت و………
مطالعات اقتصادی
قیمت زمین 
قیمت مسکن و……………
تکمیل پرسشنامه وطراحی نمودار و  بررسی کردن هر سوال و………..
پیش بینی جمعیت اهواز در سال ۱۴۰۵
پیش بینی جمعیت منطقه۴ در سال ۱۴۰۵
پیش بینی نرخ رشد منطقه۴ در سال۱۴۰۵
 
پیش بینی تعداد خانوار در سال ۱۴۰۵

 
تغییرات تعداد خانوار در بازه زمانی ۱۰ ساله از سال۱۳۹۵تا ۱۴۰۵
جدول SWOT
جدول امتیاز دهی به شاخص ها جهت محاسبه AHP  با توجه به جدول SWOT

جدول امتیاز دهی به تراکم ها برای هر معیار  جهت محاسبه AHP
جدول سرانه استاندارد
جدول سرانه پیشنهادی با توجه به سرانه استاندارد در مقیاس محله(پیشنهاد۳ و۲و۱)
جداول ارزیابی طرح های پیشنهادی
ارزیابی و انتخاب گزینه بهینه با روشG.A.M
نقشه قطعه بندی
نقشه تعداد طبقات  و…………………
جایگاه مقطع های عرضی روی نقشه سلسله مراتب
نقشه محوطه سازی
تری دی مکس های متفاوت از محله

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله