خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

پروژه تبرید و سردخانه

طراحی سردخانه ۴۰۰۰۰نفری در اهواز

فایلword 

به همراه محاسبات و جداول و پلان سردخانه  

و طراحی سه بعدی نمای سردخانه

 

فهرست مطالب:

مقدمه

مقدار محصول مورد نیاز و ابعاد پالت(قفس)

 ابعاد اتاق ها و نحوه چیدمان محصولات و پالت ها

تعیین دمای اتاق ها (دمای نگهداری)

 ضخامت ها

تعیین مقاومت حرارتی دیوار ها ،سقف ها و کف اتاق ها

 محاسبه بار سرمایش اتاق ها و کل سردخانه

انتخاب اواپراتورها و فن ها

جداول

 مشخصات اواپراتور

 محاسبه سیکل تبرید تراکمی

محاسبه فشار و آنتالپی

محاسبه قدرت کمپرسورها

انتخاب قطر لوله ها و ترسیم مدار لوله کشی

پلان سه بعدی سرد خانه

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله