خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

پیاده سازی تابع Sin با بسط تیلور در VHDL

این پروژه تابع SIn را با استفاده از بسط تیلور پیاده سازی کرده‌ایم و تمام فایل های توضیحی در آن موجود است.  در این پروژه صحت عملکرد مدار با نوشتن یک testbenchبررسی شده و نتایج شبیه سازي با نتیجه همان عملیات در نرم افزار MATLABمقایسه شده است . تمامی گزارش هاي مربوط به تاخیر و حجم
مدار در گزارش پروژه آورده شد و تابع هزینه زمان نیز بررسی شده است.

این یک پروژه کامل برای درس سیستم طراحی دیجیتال است که به زبان VHDL نوشته شده است. تضمین می‌کنم که یک پروژه حرفه‌ای را انتخاب کرده‌اید و می‌توانید تمام نیازهای خود را در آن دریافت کنید.  

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله