خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

آموزش استاندارد مدیریت پروژه بر اساس ویرایش پنجم

آشنایی با تاریخچه مدیریت پروژه، تشریح فرآیندهای مدیریت پروژه بر اساس نسخه پنجم ویرایش ۲۰۱۲، ارتباطات بین فرآیندهای مدیریت پروژه، تعریف و تشریح فعالیتها ی مدیریت پروژه از فاز برنامه ریزی تا فاز اختتام پروژه

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله