خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

آموزش الکترونیکی: روش های موجود و چالش‌های پیش رو

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

مقاله : آموزش الکترونیکی: روش های موجود و چالش‌های پیش رو

چکیده

فنآوری اطلاعات و ارتباطات طی سالهای اخير، ابعاد مختلف زندگی انسان را متأثر نموده است. مبانی نظری موجود در این زمینه نشان می­دهد که استفاده ازآن می­تواند به بهبود کيفيت زندگی کمک نماید. با گسترده شدن فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور، ابزارها و روش‌های آموزش نیز دچار تغییر و دگرگونی شده‌اند. تحول این ابزارها و روش‌ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات در دسترس به تحصیل بپردازد. یادگیری الکترونیکی به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های آموزش از راه دور، به‌سرعت رشد و گسترش‌یافته به‌طوری‌که به یکی از محبوب‌ترین روش‌های آموزشی تبدیل‌شده است. آموزش الکترونیکی به‌عنوان یک الگوی جدید درسیستم آموزشی مدرن مفهوم یادگیری‌های گذشته را متحول کرده و استفاده از آن باعث ارتقای کیفیت و بهبود اثربخشی آموزشی شده است. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله، تعاریف موجود در زمینه یادگیری الکترونیکی مطرح و سپس انواع روش‌های یادگیری الکترونیکی شرح داده‌شده است. همچنین انواع سیستم‌های مرتبط و مدل‌های موجود در این زمینه موردبحث، بررسی و مقایسه قرارگرفته است.درنهایت راهکارهای آتی برای تحقیقات بیشتر در این زمینه ارائه‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده از این مقاله نشان می‌دهد که تمامی سیستم‌های آموزشی موجود حوزه خاصی از آموزش الکترونیکی را موردبررسی قرار داده‌اند و روشی جامع و کامل که تمامی جنبه‌های مرتبط را در نظر گیرد ارائه نشده است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله