خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

آموزش کارآفرینی با تاکید بر دیدگاه رفتاری در یادگی

مقاله آموزش کارآفرینی با تاکید بر دیدگاه رفتاری در یادگیری کارآفرینانه

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

امروزه مقوله کارآفرینی به خاطر تاثیر آن در رشد اقتصادی و سهم بالای آن در ایجاد اشتغال و نیروی بالقوه اقتصادی در هزارهسوم از اهمیت بسزایی برخوردار شده است، و دولت ها سعی در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی دارند. هم گام وهم زمان با این مقوله، پیشرفت های چشم گیری هم در زمینه «آموزش کارآفرینی» انجام گرفته است. یکی از مسائل مطرحدر این حوزه، جایگاه آموزش کارآفرینی و از جمله مسائل مطرح درباره این آموزشها و نحوهی ارزیابی اثربخشی آنها است. باتوجه به اینکه در حال حاضر اشتغال به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های مردم تلقی می شود ایجاد و توسعه آگاهی کارآفرینیدر افراد امری مهم به نظر می رسد و با سوال اینکه بسط و توسعه این بخش از اقتصاد می بایست بر روی خود بنگاه ها و عواملتسهیل کننده در ایجاد و توسعه آن تمرکز کرد و یا بر روی ایجاد کنندگان این بنگاه ها و انگیزش، آموزش، و حمایت کارآفرینانباید تمرکز کرد؟ این مقاله با روش کتابخانه ای به بررسی نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد اشتغال می پردازد

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله