خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

آنالیز انرژ سیکل رمجت

در این مقاله به مدلسازی ترمودینامیکی سیکل توربو جتی خواهیم پرداخت. این سیکل با هوا کار می کند و در این مقاله ما با استفاده از نرم افزار به بررسی پارامترهای تاثیر گذار در سیکل و بازده انرژی سیکل می پردازیم که بعد از انجام مقاله به این نتیجه رسیدیم که نسبت فشار کمپرسور و دمای ورودی به توربین از عوامل تاثیر گذار بر راندمان انرژی سیکل می باشند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله