خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

آینده پژوهشی در حوزه فناوری اطلاعات و چالش های آن

مقاله:آینده پژوهشی در حوزه فناوری اطلاعات و چالش های آن

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

 

چکيده:

در اين مقاله اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات  در توسعه اقتصادي  و آینده از ابعاد مختلفي بحث و بررسي مي‌شود . همچنين رابطه بين نوع استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات و تاثير آن بر توسعه اقتصادي کشورها را بررسي مي کند و از ميان انواع استراتژي هاي اين فناوري به نقش استراتژي «استفاده داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات» تاکيد زيادي دارد و نشان مي دهد که اهميت آن در توسعه اقتصادي بيشتر از استراتژي «صادرات توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات» است . درنهايت استراتژي استفاده داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات را به عنوان موتور رشد اقتصادي معرفي مي کند. بنابراين، در کشورهاي درحال توسعه و بخصوص ايران انتخاب استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادي کشور نقش اساسي داشته و استدلال مي شود که در اين استراتژي اگر وزن بيشتر به استفاده داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات داده شود ، کمک زيادي به توسعه اقتصادي کشور خواهد شد .

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله