خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

اثرات مصرف تجارت و ذخیره سازی گازطبیعی بررشد

مقاله اثرات مصرف تجارت و ذخیره سازی گازطبیعی بررشداقتصادی کشورهای ذخیره کننده گاز

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر بررسی اثرات ذخیره سازی گاز طبیعی و همچنین مصرف و تجارت گاز بر روی رشد اقتصادی کشورهای ذخیره کننده گاز طبیعی با روش تحلیلی- توصیفی است. اطلاعات و دادههای مورد نیاز برای سال های ۲۰۱۲-۲۰۰۳ از آژانس بین المللی انرژی و اطلاعات بانک جهانی جمع آوری شده است و با روش دادههای تابلویی پویا و روش ارلانو و باند تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل اقتصاد سنجی نشان میدهد که متغیر ذخیره سازی گاز طبیعی تاثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی کشورهای ذخیره کننده گاز دارد که ذخیره سازی به تعادل در عرضه پایدار گاز نیز منجر می شود. همچنین متغیرهای مصرف و مبادلات گاز، نیروی انسانی و سرمایه بر تولید ناخالص داخلی کشورها مثبت و معنادار است. نتایج، اهمیت روزافزون صنعت گاز را روشن می کند، پس باید با سرمایه گذاری و افزایش توان فنی به فرآیندهای گاز طبیعی کمک شود که کشورهای خاور میانه و روسیه به علت ذخایر عظیم گاز، مزیت بیشتری دارند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله