خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارائه الگوريتم هاي زمان بندي و معماري جریان­های

مقاله:ارائه الگوريتم هاي زمان بندي و معماري جریان­های کاری در محاسبات ابري و جريان كاري Kepler در یک بستر آزمایشی SMLC

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

 

چکیده:

از آنجایی که اكثر سیستم های جريان كاري(Workflow Systems) ، ابرها (Clouds) را به عنوان محیط اجرای خود می پذیرند، نحوه مدیریت کارآمد جریان­های کاری مختلف، ماشین های مجازی ((VM و اجرای جریان کاری بر روي VMهاي مختلف چالش برانگیز است. برای ساخت یک سیستم مقیاس پذیر و گسترش پذير، جریان کاری بصورت معماري یک سرویس با سرویس های مستقل WFaas)) طراحي شده است. هسته اصلي اين معماری، نحوه پاسخ به درخواست های پیوسته جریان کاری از سوی کاربران و زمان­بندی اجرای آن در ابرها است. سرويس Wfass امکان هماهنگ سازی Task  ها را فراهم می آورد و تسهیل کننده سرویس های جریان کاری بوده و مدیریت محیط را برای ادغام اجزاي وابسته به Task، عهده دار است. در اين مطالعه بر پایه اهداف مختلف، چهار الگوریتم مکاشفه ای زمان بندی جریان­های کاری در معماری Wfaas بررسي شده و آناليز تفاوت­ها و بهترین کاربرد­های الگوریتم، برحسب عملکرد و هزینه از طریق بررسی­های تجربی ارائه شده است. در ادامه یک بستر آزمایشی ساخته شده برای SMLC (تجمیع رهبری تولید هوشمند) با هدف یکپارچه سازی تولید هوشمند(SM) در محیط محاسبه ابر ارائه شده است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله