خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارائه مدل دستیابی به حاکمیت شرکتی مطلوب بااستفاده

مقاله ارائه مدل دستیابی به حاکمیت شرکتی مطلوب بااستفاده ازمدلسازی ساختاری تفسیری ism

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل دستیابی به -حاکمیت شرکتی مطلوب با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری می باشد جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معاونان شعب بانک انصار استان آذربایجان غربی می باشد که البته آزمودنی ها در این پژوهش افراد دارای مقام را شامل می شود. تعداد نمونه های آماری دخالت داده شده در این پژوهش برابر با ۱۴ که نوع نمونه گیری، نمونه گیری گلوله برفی می باشد نوع روش تحقیق در این پژوهش کیفی میباشد. روش ساختاری – تفسیری جز روشهای تحقیق در عملیات نرم بوده که در آن آزمودنی ها با توجه به ماتریس تعاملی ساختاری اولیه اقدام به پاسخ دهی نموده و در نهایت محقق با انجام مراحل گوناگون در خصوص این داده ها جمع اوری شده به ارائه مدل و جدول پیشران میکند در این پژوهش نتایج به دست امده نشان میدهد که فاقد متغیرهای مستقل متغیرهای وابسته شامل: بازیگران خارجی، هیئت مدیره و زبان، متغیرهای پیوندی شامل: بازیگران داخلی، اندازه شرکت و اهرم مالی و در نهایت متغیرهای مستقل کلیدی شامل: درصد مالکیت سهامداران نهادی و تفکیک نقش مدیری عامل از رییس هیئت مدیره در شعب بانک انصار استان آذربایجان غربی می باشند

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله