خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارتباط كيفيت حسابرسي با جریان وجوه نقد آزاد و سود

پژوهش حاضر، در ۸۰ صفحه با بهره‌گیری از منابع دقیق و معتبر به بررسی چارچوب نظری و پیشینه موضوعِ  بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

بخش نخست : کیفیت حسابرسی

بخش دوم : اندازه حسابرس،تخصص گرایی در صنعت و دوره تصدی حسابرس

بخش سوم: جریان وجه نقد آزاد، تعاریف و مشکلات نمایندگی ناشی از آن

بخش چهارم : نظریه مدیریت سود و اقلام تعهدی اختیاری

بخش پنجم : مفاهیم سود و نظریه نمایندگی

بخش ششم : تببین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی

بخش هفتم : پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر

گزیده‌هایی از این مطالعه به شرح زیر است:

اگر چه کیفیت درک شده حسابرسی می تواند با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط باشد اما لزوماً یکسان نیست. بنابراین ، حسن شهرت و مراقبت حرفه ای برای حفظ ویژگی های واقعی کیفیت حسابرسی و کیفیت درک شده استفاده می شود. به علاوه، باید در نظر داشت که مراقبت حرفه ای حسابرس کیفیت اطلاعات صورت های مالی را تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که حسن شهرت حسابرس چگونگی درک ذی نفعان از اطلاعات مذکور را متاثر می سازد.

دكتر رضا تهرانی و رضا حصارزاده در سال ۱۳۸۸ تحقیقی‌در خصوص «تأثیر جریان های وجوه نقد آزاد و محدودیت های مالی بر بیش سرمایه گذاری و كم سرمایه گذاری» انجام داده اند.آنها در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی سال ۱۳۷۹تا ۱۳۸۵ شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تجربی رابطه بین جریان نقدی آزاد و بیش سرمایه گذاری و كم سرمایه گذاری و همچنین رابطه بین محدودیت در تأمین مالی و كم سرمایه گذاری پرداخته اند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله