خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارزيابي اقتصادي با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو

پژوهش حاضر، ادبیات ارزيابي اقتصادي پروژه‌های مسکن با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو را در ۵۰ صفحه و با بهره‌گیری از منابع دقیق و معتبر را مورد بررسی قرار داده است.

در ادمه گزیده‌ای از این مطالعه شرح داده شده است:

سرمایه‌گذاری از جمله مباحث اقتصادی- مالی است که هم از دیدگاه کلان و هم به صورت خرد حائز اهمیت بسیاری است. سرمایه‌گذاری را می‌توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست. تردیدی نیست که افزایش تولید که یکی از نخستین گام‌های فرآیند توسعه محسوب می‌شود، مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری خواهد بود و به همین دلیل، نظریه‌هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه‌نیافتگی برخی کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه‌گذاری پنداشته و دور باطل کمبود تولید را ناشی از نبود سرمایه‌گذاری می‌داند. علاوه بر پیامدهای کلان اقتصادی سرمایه‌گذاری، این مقوله از دیدگاه سرمایه‌گذاران نیز پدیده‌ای مطلوب قلمداد می‌شود، چرا که افزون بر حفظ قدرت خرید پول در برابر تورم، سبب می‌شود تا ارزش زمانی پول و پاداش ناشی از تأخیر مصرف نیز مدنظر قرار گیرد. از این رو، سرمایه‌گذاری از هر دو جنبه عرضه و تقاضای سرمایه امری ضروری و پیش نیاز حیاتی برای پیشرفت محسوب می‌گردد(نخجوانی، ۱۳۸۲؛ اسلامی بیدگلی و بیگدلو، ۱۳۸۵).

ارزیابی طرح‌های اقتصادی را می‌توان شاخه‌ای از اقتصاد کاربردی دانست که هدف آن تشریح روش‌های مختلف است که برای ارزیابی و مقایسه اقتصادی امکانات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و شامل روش‌ها و تکنیک‌هایی ریاضی برای ساده کردن مقایسه‌ی اقتصادی پروژه‌هاست، که مدیران، مهندسان و کارشناسان از آن به عنوان معیار تصمیم‌گیری برای انتخاب پروژه‌های مناسب استفاده می‌کنند(قاسمی و محمودزاده، ۱۳۸۹).

طيف گسترده روش‌هاي ارزيابي پروژه‌ها، بسياري از سازمان‌ها را با سرگرداني در انتخاب رويكرد ارزيابي مواجه مي‌كند. جدول(۲-۱) رويكردها و روش‌شناسي‌هاي موجود را به چهار دسته اقتصادي، تحليلي، استراتژيك و تركيبي تقسيم مي‌كند.

آبابایی و همکاران (۱۳۹۳) پژوهشی را با عنوان «ارزيابي راهكارهاي مديريت منابع آب و خاك با استفاده از يك سامانه پشتيبان برنامه‌ريزي و تكنيك ارزيابي چندمعياره» انجام داده‌اند. در این پژوهش، تكنيك ارزيابي چندمعياره از ديدگاه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي براي ارزيابي كلي هر يك از سناريوهاي مديريتي به كار گرفته شد.

حسینی‌نسب و رسایی (۱۳۹۱) در پژوهش خود به ارائه مدلي براي سرمايه‌گذاري بهينه در ماشين‌آلات پيشرفته توليدي با استفاده از برنامه‌ريزي خطي فازي پرداخته‌اند. هدف از ارائه این مدل، تعيين تعداد خريد از هر نوع ماشين بوده است به طوري كه ارزش فعلي سرمايه‌گذاري شركت، تحت محدوديت‌هاي مورد نظر حداكثر شود. محاسبه ارزش فعلي بر اساس جريان نقدي تنزيل شده فازي انجام گرفته كه در آن نرخ تورم، نرخ بهره، درآمد و هزينه‌هاي ماشين‌آلات به صورت فازي در نظر گرفته شده‌اند. پژوهشگران در پایان این پژوهش، با ارائه يك مثال، نحوه كاربرد اين مدل را تشريح کرده‌اند.

چهارسوقی و همکاران (۱۳۹۱) پژوهشی را با عنوان «آينده‌پژوهى در حوزه انرژى و ارزيابى راهبردهاى مديريت انرژى كشور با استفاده از برنامه ريزى سناريو» انجام داده‌اند. نتايج این تحقيق نشان مى‌دهد كه راهبردهاى تبيين شده در حوزه مديريت انرژى كشور تنها در يك يا دو سناريو مفيد واقع مى‌گردند و در ساير سناريوها دچار ضعف هستند. بنابراين بازنگرى و تدوين مجدد راهبردها، به منظور مديريت بهينه انرژى در كشور ضرورى به نظر مى‌رسد.

کیلیک و کایا (۲۰۱۵) در پژوهش خود به ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری سازمان توسعه کشور ترکیه پرداختند. در این پژوهش از رویکرد تلفیقی تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی فازی استفده شده است.

آناگنستپولس و پتالاس (۲۰۱۱) در پژوهش خود سناریوهای گوناگون پروژه‌های آبیاری را با بهره‌گیری از رویکر هزینه-سود و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله