خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارزیابی فاکتورهای موثر بر نابرابری های اجتماعی و ط

پروژه دوره کارشناسی

رشته علوم اجتماعی – پژوهشگری

پروژه حاضر با عنوان ارزیابی فاکتورهای موثر بر نابرابری های اجتماعی و طبقاتی بر انتخاب گرایشات تحصیلی در شهر آستانه اشرفیه با منابع فارسی ولاتین بسیار جذاب و پر محتوا در اختیار شما عزیزان قرار گذاشته شده است.

چکیده ای از پایان نامه :

تازگی موضوع پژوهش حاضر آن است که نقش تضادها و نابرابریهای طبقاتی – اجتماعی بر میزان گرایش های تحصیلی در شهر آستانه اشرفیه را مورد بررسی قراردهد . موضوع این پژوهش در واقع یک مسئله اجتماعی است که بر اساس چارچوب نظری با استناد برنظریات نظريه پردازان :گیدنز:مارکس:وبر:لوکاچ:گلدمن :تدوین شده است برای انجام مطالعه پنج فرضیه ارائه شده که قابل ذکراست که توسط متغیرهای تحصیلات-شغل و درآمد والدین، میزان دسترسی به امکانات مادی و خرده فرهنگهای طبقاتی – قومی اصطلاحات و مفاهیم مهم تعریف عملیاتی شده اندروش تحقیق بکار رفته با رهیافت کنونی و منطق پیمایشی در سطح پهنانگر بوده، و روابط متغیرها ازنوع همبستگی همراه با گزارش توصیفی لحاظ نظر قرارگرفته و فن گردآوری اطلاعات پرسشنامه نیمه بسته می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده با نرم افزارspss و جداول توصیفی براساس حجم نمونه ۴۰۰ نفر صورت گرفته است .

نتايج حاصله از تحليل نشان مي دهد که بین، تحصیلات، اعتبارشغلی پدرو وضعیت درآمد والدین وگرایش تحصیلی و خرده فرهنگ طبقاتی – قومی و گرایش تحصیلی نوع رابطه معنا دار قدری بیشتر معلوم شده و توضیح مختصر داده شود .

 

امیدواریم که این پایان نامه در رشد تحصیلی شماعزیزان موثر باشد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله