خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارزیابی واولویت بندی چالشهای انتقال تکنولوژی

مقاله ارزیابی واولویت بندی چالشهای انتقال تکنولوژی به روش جاسوسی صنعتی درصنعت کامپوزیت با تکنیک تحلیل شبکه ای ANP تحقیق موردی: شرکت های کامپوزیتی الیاف و رزین دراستان تهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

شواهد و موارد جاسوسی صنعتی انجام شده حاکی از این است که، این روشی از زمان ایجاد اولین تکنولوژی متداول بوده و از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری گرفته است و غیراخلاقی بودن موضوع مانعی برای انجام آن نمی باشد. تعداد پژوهشی های علمی که جهت بهبود این روش انجام گرفتهاند، چندان چشمگیر نیست. این مقاله سعی دارد چالش های انتقال تکنولوژی به روش جاسوسی صنعتی را در صنعت کامپوزیت استان تهران ارزیابی و اولویت بندی نماید. این پژوهشی با ۱۱ عامل و ۶۹ شاخص، چالش ها را مورد مطالعه قرار داده و اولویت بندی می کند. این پژوهش به روش توصیفی – پیمایشی بوده و داده ها با پرسشنامهای که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته، جمع آوری گردیدهاند. برای اولویتبندی چالش ها، از تکنیک ANP بهره بردیم که نتایج آن به این ترتیب است: ۱- عامل فرآیند انتقال ۲- مدیریت تکنولوژی ۳- تجاری سازی تکنولوژی ۴- نیروی انسانی ۵- عامل اقتصاد ۶- عامل یادگیری ۷- امنیت و حفاظت از تکنولوژی S – عامل ارتباطات ۹- چرخه عمر تکنولوژی ۱۰- عامل فرهنگی و اجتماعی ۱۱- عامل سیاسی و قانونی

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله