خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارزیابی و انتخاب تامین کننده ناب بااستفاده ازنظری

مقاله ارزیابی و انتخاب تامین کننده ناب بااستفاده ازنظریه ادغامی DEMATEL-HOQ مطالعه موردی: شرکت زرین غزال

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

امروزه انتخاب تأمین کنندگان مناسب، یکی از مسائل مهم استراتژیک در بین شرکتهایی می باشد که به نحوی جهت تأمین کالای مورد نیاز خود به آن ها وابسته میباشند. متخصصین این امر اعتقاد دارند که هیچ یک از راههای ارزیابی و انتخاب، بهترین راه نمی باشند. بنابراین سازمان ها با نگرش های متفاوتی به این موضوع مینگرند و از روشی های متفاوتی برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان استفاده می کنند. هدف اصلی این پژوهشی ارائه یک رویکرد تلفیقی برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین است. از این رو در این پژوهش که در شرکت زرین غزال انجام گرفت، سعی بر آن است تا ضمن شناسایی معیارهای مهم در انتخاب تامین کنندگان و تعیین اهمیت هر یک از ان ها از نظر کارشناسان، بهترین تامین کننده انتخاب گردد. بنابراین، ابتدا معیارهای اصلی انتخاب تامین کنندگان برای نمونه ای از ملزومات بسته بندی مورد نیاز این شرکت، دبه ۲۰۰۰ گرمی ماست با نظرسنجی از کارشناسان مربوطه از طریق پرسشنامه شناسایی شد و سپس با استفاده از روش DEMATEL روابط ساختاری خواستههای مشتری و درجه اهمیت آن ها تعیین گردید، از مدل خانه کیفیت جهت تعیین کردن الزامات فنی و درجه اهمیت آن ها استفاده شد و در آخر با استفاده از روش ویکور فازی، بهترین تأمین کننده انتخاب گردید

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله