خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ارزیابی کارایی عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی

مقاله ارزیابی کارایی عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی درایران و رتبه بندی آنها بااستفاده ازمدلهای چنددوره ای تحلیل پوششی داده ها

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

رعایت کارایی و تلاش برای افزایش بهرد وری، مهمترین توانایی بانک ها برای ادامه فعالیت و بالندگی در محیط به شدت رقابتی امروزی می باشد. این تحقیق با هدف بررسی سنجش کارایی و بهره وری بانک های دولتی و خصوصی ایران صورت گرفته است و مسأله اصلی تحقیق از بررسی تأثیر متغیرهای مذکور بر روی یکدیگر در حوزه بانک های دولتی و خصوصی ناشی می شود. ورودی های مدل شامل تعداد دارایی های ثابت، تعداد شعب در کل کشور، میزان سپرده ها و خروجی های مدل شامل وام ها و تسهیلات، مطالبات مشکوک الوصول و سود سپردد ها پس از بحث و تبادل نظر با کارشناسان و صاحب نظران مختلف و همچنین بررسی تحقیقات پیشین در زمینه مدل های ترکیبی، ورودی و خروجی های پژوهش مشخص گردیدند. تحقیق با نمونه ای مشتمل بر ۲۰ بانک دولتی و خصوصی و با بکارگیری داده های سال های ۱۳۹۱-۱۳۸۷، تحلیل پوششی داده ها مورد آزمون قرار گرفتند و ضمن اندازه گیری کارایی تخصیصی و فنی، عوامل مؤثر بر کارایی شناسایی و برای شرکت های ناکارا راهکارهای لازم جهت ارتقای سطح کارایی ارائه شد. نتایج حاصل از کارایی بانک ها حاکی از آن است که برای تمام سال های ارزیابی بانک های پارسیان و صنعت و معدن در میان بانک های منتخب دارای بهترین عملکرد می باشند

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله