خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

استراتژیهای مالی برای مدیریت ریسک بهینه

فصل دوم پایان نامه استراتژیهای مالی برای مدیریت ریسک بهینه در ۸۷ صفحه فایل وورد با منابع دقیق تنظیم شده است

در تحقیقات مالی به جای اینکه تصمیمات استراتژی مالی به صورت جمعی و با در نظر گرفتن روابط بینابینی موجود بررسی شود، به صورت انتزاعی و مجرد بر روی تک تک آنها تمرکز کرده است. در حالی که روابط بینابینی میان این تصمیمات وجود دارد که بر ثروت سهامداران تاثیر میگذارد (بقایی و همکاران، ۱۳۸۸). بنابراین با شناخت موردهای خاص و عملکرد شرکتها در موقعیتهای مختلف، میتوان فهم بهتری از چگونگی تشکیل یک ترکیب بهینه از استراتژیها بدست آورد. از سوی دیگر، یک بنگاه اقتصادی در انجام فعالیتهای مربوط به کسب و کار خود با ریسکهای متعددی سر و کار دارد (رهنمای رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۵). این ریسکها در مراحل مختلف چرخه حیات سازمان و با توجه به حوزه فعالیت آن بروز مینمایند. میزان کل ریسکهای در معرض یک بنگاه اقتصادی با عنوان ریسک کل یاد میشود. ریسک کل از دو بخش ریسک خاص شرکت (غیرسیستماتیک) و ریسک ناشی از عوامل کلان (سیستماتیک) تشکیل شده است. اما توجه به استراتژیهای اتخاذ شده توسط مدیران که بنگاههای اقتصادی را به سمت این نوع ریسکها سوق میدهند، قابل توجه است.

زمانی که در خصوص یک استراتژی مالی صحبت میشود، منظور برنامه­ای برای تخصیص منابع مالی است. چنین استراتژیهایی در حقیقت برنامه­های عملیاتی برای رسیدن به اهداف مالی سازمان می­باشند. اما میتوان استراتژی مالی را با تعریفی دقیق­تر نیز بیان نمود: استراتژی مالی چارچوبی برای هدایت تصمیماتی است که ماهیت و جهت امور سازمان را تعیین میکنند. بنابراین استراتژی مالی یک مجموعه پویا و مرتبط با هم از واکنش­ها و پاسخهایی است که بر اساس شرایط مختلف محیطی و عکس­العمل­های سایر سازمانهای موجود در آن محیط­ها اتخاذ ­میشوند. در مقابل سیاستهای مالی شامل متغیرهای خاص می­شوند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله