خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

استفاده از نيتريد بور مكعبي به عنوان سوخت هسته اي

مولد هاي ترموالكتريك راديو ايزوتوپ كه به اختصار (RTG) نام دارند با استفاده از گرماي حاصل از واپاشي آلفازا پلوتونيم ۲۳۸ مستقيما از اختلاف حرارت ، توان الكتريكي توليد مي كنند. اين توان الكتريكي كه ميتواند تا ساليان دراز جهت تامين توان و حرارت مورد نياز يك كاوشگر فضايي مورد استفاده قرار بگيرد يكي  از بهترين راه حل ها براي ماموريت هاي دور از خورشيد مي باشد. يكي از چالش هاي ساخت مولد هاي ترموالكتريك راديوايزوتوپ ، تامين مواد پرتو زاي مورد نياز است .خبر ها حاكي از تمام شدن منابع موجود در آينده نزديك و نبود جايگزين مناسب براي آن هست. هزينه هاي گزاف و تكنولو‍‍‍ژي پيشرفته  و حجم بالاي سوختي كه براي ساخت مولد هاي ترموالكتريك راديوايزوپ احتياج دارد نويسنده را به فكر انداخت كه به دنبال راه حلي براي كاهش حجم سوخت مورد نياز اين مولد ها باشد. راه حل پيشنهادي براي كاهش حجم سوخت مورد نياز ، استفاده از نوع جديدي از راكتور هاي همجوشي هسته اي مي باشد كه حالت جامد بوده و در اين كيس با سوخت نيتريد بور مكعبي كار مي كند.در اين مقاله به توضيح راكتور هاي همجوشي هسته اي حالت جامد و اصول كار آنها خواهم پرداخت و سيستم پيشنهادي را جهت استفاده از نيتريد بور مكعبي به عنوان سوخت هسته اي را پيشنهاد خواهم داد. در اين روش ، بخشي از شار ذرات آلفاي تابش شده صرف توليد باريكه پروتون براي بمباران عنصر بور مي شود. در حالت كلي تعداد بي شماري از فرآيند ها اتفاق خواهد افتاد كه اكثر آنها گرمازا مي باشند. نويسنده اميد دارد كه اين سبك از راكتور هاي همجوشي هسته اي كه با جذب بخشي از تابش آلفاي مواد پرتوزا انر‍ژي اضافه به صورت حرارت به سيستم اضافه ميكند توانايي كاهش حجم سوخت مورد نياز مولد هاي ترموالكتريك راديوايزوتوپ گردد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله