خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

اصطلاحات پرکاربرد در بازرگانی بین المللی

در این مقاله به بررسی اصطلاحات پرکاربردی چون : حداقل نرخ پیشنهاد برای خرید، متوسط شاخص شبانه يورو  ،  EONIA ، نرخ پيشنهادي مبادله ارزدر بازار بين بانکي اتحاديه اروپا، حداکثر نرخ وام،  نرخ سپرده منحني بازده EURIBOR ، منحني بازده، منحني بازده عادي، منحني مسطح، منحني بازده معکوس منحني خميده، توليد ناخالص داخلي،  توليد ناخالص داخلي واقعي در مقابل توليد ناخالص داخلي اسمي، نرخ بيکاري، تغييرات استخدام،  شاخص هزينه کار، خرده فروشي ها، توليد صنعتي، شاخص قيمت مصرف کننده، شاخص قيمت توليد کننده، تراز تجاري ، حساب جاري پرداخته شده است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله