خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

اعتبارات اسنادی و روش حسابداری آن

معاملات صادراتی ناگریز متضمن خطرهایی برای صادر کننده و واردکننده است. این خطرها می تواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد به وجود آید یا زاییده مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهایی باشد که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه پرداخت از طریق حساب آزاد یا بوسیله چک یا حتی برات معمولا قابل قبول نیست مگر اینکه طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد. اگر این شرایط فراهم نباشد عموما تضمین اضافی خواسته می شود. روشهای موجود برای تضمین پرداخت با منافع متعارضی که درهر معامله وجود دارد تطبیق داد می شود. این منافع متعارض بدین قرارند: صادر کننده مایل است قیمت کالا را هر چه سریعتر وصول کند، اما پیش از دریافت وجه یا دستکم اطمینان از قبولی نویسی براتش نمی خواهد اسناد مالکیت کالا (مانند بارنامه دریایی) را به واردکننده تسلیم دارد. از سوی دیگر به نفع وارد کننده است که پرداخت قیمت کالا را تا فراهم شدن امکان فروش یا دستکم بازرسی کالا برای اطمینان از انطباق با قرارداد فروش، به تعویق افکند. از این رو روشهایی برای تضمین پرداخت به صورت عرفی به وجود آمده است که مهمترین آنها وصولی های اسنادی و اعتبارات اسنادی هستند. وصولی های اسنادی و اعتبارات اسنادی دو وسیله عمده و کلاسیک برای تضمین پرداخت در معاملات تجارت خارجی محسوب می شوند، منتها وسیله دوم در قیاس با اولی تضمین بیشتری فراهم می آورد. بنابراین اعتبار اسنادی روش پرداخت مرجحی به شمار   می آید

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله