خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

افزایش ظرفیت پنهان نگاری در تصاویر رنگی HSV

پنهان نگاری به علم ارتباطات غیرقابل مشاهده اشاره می کند، به عبارتی دیگر، پنهان نگاری اطلاعات، هنر مخفی کردن اطلاعات در اطلاعات دیگر می باشد. در این مقاله یک روش پنهان نگاری در فضای رنگ HSV ارائه شده است که ظرفیت پنهان نگاری را افزایش می دهد و امنیت خوبی دارد. در روش پیشنهادی پنهان نگاری در مولفه های H و S انجام می گیرد و مولفه Vدستکاری نمی شود. نتایج نشان می دهد که استفاده از ضرایب تبدیلات فضای رنگ HSV باعث می شود که تشخیص پیام تعبیه شده سخت تر شود. در این مقاله از ضرایب تبدیل مولفه V به عنوان بخشی از کلید رمز تعبیه داده ها استفاده شده است. به عبارتی دیگر، استفاده از ضرایب تبدیل باعث مقاومت بیشتر روش پنهان نگاری در برابر روش های نهان کاوی می شود. در این الگوریتم، جاسازی داده در مولفه رنگ تصویر و درحوزه مکانی پیکسل ها انجام می شود و مولفه روشنایی تصویر هنگام جاسازی دستکاری نمی شود، از آنجایی که چشم انسان نسبت به تغییرات رنگ تصویر حساس نیست، بدین ترتیب تغییرات انجام شده توسط چشم قابل تشخیص نمی باشد. 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله