خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

اقتصاد سنجی پیاده سازی مدیریت امنیت اطلاعات

مقاله:اقتصاد سنجی پیاده سازی مدیریت امنیت اطلاعات

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

با رشد سریع وابستگی سازمان ها به سیستم های اطلاعاتی، مسأله امنیت اطلاعات بیشتر و بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. با افزایش تهدیدات امنیتی، سازمان ها شروع به سرمایه گذاری در زمینه امنیت اطلاعات کردند. سازمان ها منابع محدودی برای سرمایه گذاری در امنیت اطلاعات دارند، در نتیجه باید به آنها کمک کرد تا برای تخصیص منابع، درست تصمیم گیری کنند. پس از مرور ادبیات پژوهش، سؤال اصلی پژوهش شکل می گیرد و آن، یافتن مناسب ترین روش برای ارزیابی اقتصادی پیاده سازی امنیت اطلاعات است که به عنوان هدف اصلی پژوهش مطرح است. با توجه به متدهای موجود، مناسب ترین متد انتخاب گردید و با نظرخواهی از خبرگان، مورد تأیید واقع شد و در نهایت به شکل مطالعه میدانی پیاده سازی شد. این متد، شامل چند مرحله است: ارزیابی ریسک اولیه قبل از سرمایه گذاری، برآورد هزینه هر راه حل، ارزیابی سود هر راه حل و در نهایت هم ارزیابی اقتصادی انجام می شود و با توجه به نتایج به دست آمده، راه حل بهینه و یا ترکیبی از راه حل ها انتخاب می گردد. بر اساس این متد، می توان آنالیز دقیق و جامعی از گزینه های مختلف سرمایه گذاری و همچنین ارزیابی های کمی را انجام داد که منجر به ارائه پیشنهادهایی می گردد که فرایند تصمیم گیری و انتخاب بهترین سرمایه گذاری را تسهیل می کند. همچنین ارزیابی های کمی ریسک، امکان بررسی دقیقی از تهدیدات موجود را فراهم می آورد.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله