خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

انتقال فرایندعمومی:انتقال به سازمان مبتنی برفرآیند

مقاله مدل انتقال فرایندعمومی: انتقال به سازمان مبتنی برفرآیند

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

حال و هوای بازار جهانی رقابتی هزارهای جدید آگاهی از فرآیندهای تجاری را به عنوان مهمترین مدل مدیریتی طرح نموده است. در نتیجه، عناصر فرآیند، و نیز راه حل های سازمانی مبتنی بر فرآیند به یک نیاز اساسی تبدیل شدهاند. اما، سوال این است که کمپانیها چگونه خود را به کمپانیهایی شی گرا تبدیل کنند؟ بسیاری از تلاشها در قالب حرکت مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار در رسیدن به مزایای جهت گیری های جانبی ناکام بودهاند، چیزی که تاکید بیشتری روی حساسیت تبدیل فرآیند کسب و کار ایجاب می کند. چالش موجود در این زمینه، فقدان شفافیت و وجود نداشتن مدل های تغییر سازمانیای است که بتواند مدیران را برای تبدیل فرایند راهنمایی کند. مدل ها غالبا روی تبدیل به صورت کلی تمرکز دارند و ویژگی های خاص یک تبدیل را از مدل متداول به مدل فرآیند را در نظر نمیگیرند. هدف از این مقاله مروری بر مدل های انتقال برای بررسی مدل های فرایند می باشد، در نهایت یک مدل برای تبدیل فرایند عام پیشنهاد می – شود که به موارد خاصی برای تبدیل فرآیند تأکید می کند

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله