خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

اولويت‌بندي سرمايه‌گذاري در کشت محصولات باغي

پژوهشگر در مطالعه حاضر در ۴۱ صفحه و با استفاده از منابع دقیق و معتبر به بررسی  مبانی و مفاهیم نظری مرتبط با موضوعات سرمایه‌گذاری، مزیت نسبی، محصولات باغی پرداخته است.

مسائل برنامه‌ریزي کشاورزي از نقطه نظر اقتصادي و اجتماعی بسیار مهم است. این مسائل دربرگیرنده تقابل پیچیده بین طبیعت و اقتصاد است. به خاطر افزایش جمعیت، همیشه نیاز به تولید بیشتر براي تأمین تقاضاي رو به رشد وجود دارد. یکی از راه‌هاي افزایش تولید، افزایش سطح زیرکشت محصولات است. افزایش سطح زیرکشت باید با استفاده کارا از منابع انجام پذیرد. برنامه‌ریزي تولید محصولات باغی از تعیین‌کننده‌ترین برنامه‌ریزي‌ها در کشاورزي است و به منابع زمین، آب، نیروي کار و سرمایه بستگی دارد(Sarker & Quaddus, 2002). محدوديت منابع مالي جهت سرمايه‌گذاري و بالا بودن ريسك سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي گوناگون اقتصادی از جمله کشاورزی نياز به برنامه‌ريزي و تعيين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را اجتناب‌ناپذير مي‌سازد(هاتف و همکاران، ۱۳۹۰). لازمه برنامه‌ريزي نيز، شناخت امكانات و قابليت‌هاي محيطي، بخشي و منطقه‌ای است؛ به طوري كه در برنامه‌ريزي رشد و توسعه كشور شناخت موقعيت و جايگاه مناطق از مهمترين عوامل در جهت نيل به پيشرفت مي‌باشد(هاشمی دیزج و صبوری، ۱۳۹۱).

توليد يك محصول بر اساس هدف‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد. در سطح خرد، هدف توليدكنندگان حداكثر‌سازي سود بازاري است، در حالي كه در سطح كلان سياست‌گذاران درصدد حداكثرسازي منافع و سود اجتماعي محصول هستند. حداكثر سود اجتماعي در توليد يك محصول زماني تحقق مي‌يابد كه آن محصول از مزيت نسبي بالايي برخوردار باشد. بنابراین بررسي مزيت نسبي محصولات مختلف اين امكان را به سياست‌گذار مي‌دهد كه با طراحي و ارائه الگوي مناسب، توليدكنندگان را به سمت توليد محصولي با حداكثر سودآوري اجتماعي هدايت كند(طوسی و اردستانی، ۱۳۸۸).

محصولات باغى محصولاتى هستند که اکثراً به صورت تازه و خام قابل استفاده هستند. بازده محصولات باغى عمدتاً از محصولات زراعى بيشتر است. در این پژوهش هفت مورد از محصولات باغی استان خوزستان که  بیشترین سطح زیرکشت را در استان خوزستان به خود اختصاص داده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته شده است. این محصولات عبارتند از: خرما، زیتون، انار، انگور، گردو، انجیر، زردآلو.

عرب مازار و خادمیان (۱۳۹۲) با استفاده از اطلاعات دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۱ به تعیین اولویت ملی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران پرداختند. طی دوره مورد بررسی، زیربخش زراعت و باغباتی دارای اولویت اول سرمایه‌گذاری در میان سایر زیربخش‌های کشاورزی بوده است و پس از آن به ترتیب زیربخش‌های دامپروری، جنگل، مرتع و شیلات اولویت سرمایه‌گذاری بوده‌اند.

مهدوی نجف آبادی و همکاران (۱۳۹۲) پژوهشی را با هدف تعیین مناطق مناسب کشت زیتون در استان چهارمحال و بختیاری انجام دادند. در این پژوهش با آگاهي از نيازهاي اكولوژيكي اين گونه و توليد لايه‌هاي مختلف مورد نظر و استفاده از دو منطق بولين و فازي، مناطق مناسب تعيين شد. مساحت اين مناطق با منطق‌هاي بولين و فازي به ترتيب ۸۷۰۸ و ۷۲۳۸ هكتار تعيين شد كه با اعمال محدوديت بافت خاك به ترتيب به ۶۹۳ و ۲۰۱۰ هكتار كاهش يافت.

الشریف (۲۰۰۸) سوریه را به چهار قسمت عمده تقسیم‌بندی کرد و نشان داد که این کشور در دو منطقه دارای مزیت نسبی برای تولید محصول جو دیم است. همچنین این مطالعه نشان می‌دهد که با پتانسیل‌های موجود در این کشور، مزیت نسبی این محصول قابلیت بهبود به روش‌های متعدد را دارد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله