خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بازاريابي رابطه‌اي، رویکرد CRM و عملکرد

پژوهش حاضر، در ۴۰ صفحه با بهره‌گیری از منابع دقیق و معتبر به بررسی چارچوب نظری و پیشینه موضوعِ رابطه بين بازاريابي رابطه اي، نظام مديريت ارتباط با مشتري و عملکرد با رويکرد کارت امتيازي متوازن  پرداخته است.
گزیده‌هایی از این مطالعه به شرح زیر است:

دنياي امروز مملو از تغييرات و دگرگونيهاست تغيير در فناوري تغيير در اطلاعات تغيير در خواسته هاي مردم اما مهمترين تغييرات ايجاد شده در بانکها تغيير در ارزشهاي قابل عرضه به مشتريان بوده است که به عنوان عامل اصلي موفقيت در بانکها است و بانکهاي پيشرو موفقيت خود را مديون توانايي در عرضه و ارائه ارزش بيشتر به مشتريان در مقايسه با رقبايشان مي دانند.امروزه مديران بانکها براي جلو گيري از گرايش يافتن مشتري به سمت رقبايش بيشتر از هر زماني مي بايست در پي در پي درک نيازهاي مستريان باشند تا بهتر از هر زماني بتوانند نيازهاي آنها را برآورده کنند و روابط بلند مدت تجاري با آنها برقرار نمايند

بازاريابي رابطه مند به عنوان رويکرد جديد در تحقيق و عمل ثابت کرده که يکي از موفق ترين رويکردها مي باشد و باتوجه به ظهور بانک هاي بانک هاي خصوصي در کنار بانکهاي دولتي و افزايش شدت رقابت ميان آنها بازاريابي رابطه مند را مي توان تدبيري براي حل اين معضل بانک ها دانست و بانک هايي که در تدوين استراتژي خود از سيستم ارزيابي عملکرد و کارت امتيازي متوازن استفاده کرده اند در اجراي استراتژي بسيار موفق عمل مي کنند و کارت امتيازي متوازن چارچوبي جامع براي مديران اجرايي فراهم مي آورد تا چشم انداز اجراييي بانکها را به به عمليات اجرايي ترچمه کند.علارغم گسترش روشها و تکنيک هاي کارت امتيازي متوازن ،مطالعات اندکي در خصوص رابطه بين بازاريابي رابطه اي ، نظام مديريت ارتباط با مشتري و عملکرد با رويکرد کارت امتيازي متوازن صورت پذيرفته که اين امر اهميت و ضرورت انجام چنين مطالعه اي را نمايان مي سازد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله