خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسي تاثير اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم‌گیری

مقاله :بررسي تاثير اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران سازمان سنجش آموزش كشور

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده  

پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم‌گيري، از ديدگاه مديران سازمان سنجش آموزش كشور اجرا شده است. روش انجام پژوهش، توصيفي و از نوع پيمايشي مي­باشد. جامعه آماري تحقيق شامل مديران سازمان سنجش آموزش كشور- به تعداد ۵۹ نفر- مي­باشد. برای تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون­های ضريب همبستگي اسپيرمن، فريدمن، کولموگروف – اسمیرنوف و رگرسيون استفاده شده است. نتايج پژوهش حاكي از اين است كه از ديدگاه مديران، استفاده از اتوماسيون اداري، در افزايش سرعت تصمیم‌گیری تاثير داشته است. همچنين استفاده از اتوماسيون اداري موجب بهبود تقويت در تصمیم‌گیری و افزايش اثربخشي و كارايي مي­شود. از طرف دیگر، استفاده از اتوماسيون اداري موجب كاهش هزينه­ها و اقتصادي بودن
تصميم­گيري مي­شود. بعلاوه استفاده از اتوماسيون اداري مي­تواند صحت تصميم­گيري را افزايش دهد. نتیجه کلی پژوهش این است که استفاده از اتوماسيون اداري منجر به بهبود امر تصمیم‌گیری مديران سازمان سنجش آموزش كشور می‌گردد.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله