خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسي چالشهاي فرهنگي و سازماني اجراي سيستمها MIS

مقاله:بررسي چالشهاي فرهنگي و سازماني اجراي سيستمها MIS در سازمانها

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چكيده :

در دنياي امروز كه رقابت شديدي در بين رقبا به منظور بقاي سازمانها در جريان است لازم است كه سازمانها خود را به ابزار نوين  تجهيز نمايند تا بتوانند خود را در اين تند باد تغييرات لحظه اي تكنولوژي حفظ نمايند. در اين بين سيستمهاي MIS با ايجاد بستري پويا در سازمان مي تواند مديران و كاركنان سازمان را در تصميم سازي و تصميم گيري و ياري داده و همچنين روابط بين سازماني و ارتباطات بين سازمان با محيط و مشتريان و نيز رصد رقبا را تسهيل نمايند در اين بين براي طراحي و پياده سازي اين بستر سازمانها با چالش هايي مواجه خواهند بود كه در اين مقاله سعي در بررسي و يافتن راه حلي براي تبديل اين چالشها به فرصتهايي در جهت هم افزايي خواهيم نمود.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله