خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی آشوب در یک مدل سه بعدی سرطانی

در این مقاله وجود آشوب در یک مدل یه متغیر حالته سرطانی اثبات شده است. تمامی فایل های شبیه سازی در نرم افزار متلب نوشته شده و موجود است. این شبیه سازی ها شامل ناحیه جذب، تحول زمانی و ضرایب لیاپانوف می باشد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله