خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی آلودگی هاي زیست محیطی آسفالت

آسفالت مجموعه ایی متشکل از چندین ترکیب شیمیایی و محصولات کاملی است که هرکدام از منبع جدایی تولید شده اند. امروزه قیر و آسفالت،یکی از بیشترین محصولات نفتی، کاربرد بسیار وسیعی در ساخت جاده ها، خیابانها، معابر و ساختمانها پیدا کرده و روز به روز هم بر اهمیت آن افزوده می شود . آسفالت به خاطرداشتن ترکیبات خطرناك مثل هیدروکربن هاي آروماتیک چند حلقه ایی(PAHs) هم براي انسان و هم براي محیط زیست بسیار خطرناك می باشد. آسفالت در مجاورت هوا، رطوبت، حرارت و عوامل حرکتی، متلاشی شده و هیدروکربن هاي آروماتیک حاصل از آن، توسط آبهاي حاصل از بارندگی شسته شده و به محیط زیست انتقال پیدا می کند. در این مقاله، سعی شده تا مروري کلی بر ترکیبات خطرناك موجود در واثراتی که این مواد بر محیط زیست و سلامت انسان دارد، مورد بررسی آسفالت و قیر ( مخصوصا PAHs   ) قرار گیرد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله