خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی اثرات رسانه های اجتماعی بربازاریابی رابطه من

مقاله بررسی اثرات رسانه های اجتماعی بربازاریابی رابطه مند کیفیت ادراک شده تبلیغات شفاهی الکترونیکی برقصدخرید

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

امروزه به دلیل شتاب روزافزون تحولات در دنیا، با پدیده ای جدید و به سرعت همه گیر شونده در فضای اینترنت به نام رسانه های اجتماعی رویرور هستیم. رسانه های اجتماعی ، برنامه های کاربردی، پلت فرم ها و رسانه های آنلاین به منظور تسهیل تعامل ، همکاری و به اشتراگذاری محتوا هستند. رسانه های اجتماعی قدرت را از شرکت به سوی افراد و جوامع یا به عبارتی کاربران خلاق انتقال داده است که موجب تاثیرات بسیار موفق یا فاجعه ای باری بر برنده های مشهور شده است. هدف از این پژوهشی بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر بازاریابی رابطه مند ، کیفیت ادراک شده ، تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر قصد خرید ست. تحقیق حاضر از هدف کاربردی و از حیث اجرا، توصیفی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین می باشند. حجم نمونه گیری جامعه ۳۸۸ نفر است. برای جمع اوری داده ها نیز از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها از نرم افزار لیزرل و اس پی اس اس استغاد شد. طبق فرضیه های تحقیقی ، متغیر رسانه های اجتماعی بر متغیرها از جمله : بازاریابی رابطه مند ، کیفیت ادراک شده ، تبلیغات شفاهی الکترونیکی تاثیر می گذارند و این متغیرها خود متغیر قصد خرید را تحت تاثیر قرار می دهند. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل نیز تمام فرضیه های مطرح شده در تحقیقی را تایید نموند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله