خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی اثرتغییر مدیرعامل شرکت برعدم تقارن اطلاعات

مقاله بررسی اثرتغییر مدیرعامل شرکت برعدم تقارن اطلاعات دربورس اوراق بهادارتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

امروزه اطلاعات وسیله و ابزار مهمی در تصمیم گیریهای اقتصادی به شمار می آید و بدون شک، کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. حضور افراد مطلع در بازار سرمایه این امکان را فراهم میسازد تا مدیران سابق نرخ بازده بالاتری بالاتری به دست آورند. بنابراین هرگونه جابجایی و تغییرات مدیر عامل در سازمان می – توان عدم تقارن اطلاعاتی را به واسطه منافع ناشی از آن تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر تغییر مدیر عامل شرکت بر عدم تقارن اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۳ – ۱۳۸۹ به روش دادههای ترکیبی (Panel Data) بود. نتایج این مطالعه نشان داد که تغییرات مدیرعامل مثبت اثر مثبت و معنی داری بر عدم تقارن اطلاعاتی داشته است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله