خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی اثرشایستگیهای متمایزفناورانه و یادگیری

مقاله بررسی اثرشایستگیهای متمایزفناورانه و یادگیری سازمانی برروی عملکرد سازمانی بامیانجیگری نوآوری سازمانی موردمطالعه: صنعت بانکداری ایران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی اثر حمایت مدیریت ارشد از فناوری بر ایجاد مهارت های فناورانه، شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی پرداخته شده است. در این مقاله همچنین تأثیرات شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی را بر نوآوری سازمانی بررسی و مشاهده می شود این متغیرها چگونه بر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارند. نتایج تحلیل های ما، که بر اساس نمونه ای بالغ بر ۸۲۸ نفر از کارکنان صنعت بانکداری ایران می باشد، نشان می دهد که (۱) حمایت مدیریت ارشد تأثیر مثبتی بر ایجاد مهارت های فناوری، شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی دارد. (۲) شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی، مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نوآوری سازمانی، تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی می گذارند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله