خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی بامیزان استفاده

مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی بامیزان استفاده ازتضمین دراخذتسهیلات باتاکید برساختارمالکیت شرکت های پذیرفته شده دربازار اوراق بهادارتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین میزان تسهیلات وثیقه ای و ساختار مالکیت با کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق، مطابق با هدف مذکور، ۳ فرضیه مطرح شد که در فصل حاضر، مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق ۸۵ شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره ۵ ساله (از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. فرضیات تحقیق از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند. مطابق با یافته ها، با بالا رفتن سطح کیفیت حسابرسی شرکتها، میزان استفاده آنها از وثیقه برای تسهیلات کاهش یافته است. این در حالی است که در شرایطی که بخش عمده ای از سهام شرکتها در اختیار مالکان عمده و دولتی قرار دارد؛ کار کرد مثبت حسابرسی در کاهش استفاده از وثیقه برای اخذ وام کاهش می یابد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله