خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شناختی, عاطفی

مقاله:بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شناختی, عاطفی, مهارتی, تفکر انتقادی و نگرش دانش آموزان دوره متوسطه

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

        چكيده:

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر الگوی برنامه درسی فناوری  اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد شناختی , عاطفی مهارتی و تفکر انتقادی دانش آموزان سال سوم متوسطه در حوزه فناوری اطلاعات بود. با توجه به ماهیت موضوع روش این پژوهش از دو بخش زمینه یابی و شبه آزمایشی از نوع طرح آزمون مقدماتی و نهایی با دو گروه آزمایش و گواه تشکیل شد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه ی دانش آموزان(۹۵۰ نفر) و دبیران(۲۰۰ نفر) و متخصصان برنامه ی درسی و فناوری اطلاعات شهرستان روانسر(۱۰۰ نفر)در سال ۱۳۹۲ بود. حجم نمونه شامل۱۲۰ دانش آموز,۱۲۰ دبیر و ۶۰ متخصص فناوری اطلاعات و برنامه درسی با استفاده از شیوه ی نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد . برای جمع آوری داده ها الف) از پرسش نامه ی ۱۲۲ سوالی ۵ گزینه ای در ۱۱ مولفه ی مبانی فلسفی, اجتماعی, روان شناختی, مفاهیم و اصطلاحات, حوزه دانش, توانش و نگرش, تفکر انتقادی سازماندهی در محتوا و تدریس و شیوه های ارزشیابی ,اصول انتخاب و سازماندهی در محتوا,ب)آموزش الگوی برنامه درسی فناوری اطلاعات بر روی دانش آموزان بررسی شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که فناوری اطلاعات بر کلیه مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه تأثیر گذار بوده اما اثربخشی آن در بین دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر بوده است و برسه گروه دانش آموزان, دبیران و متخصصان تأثیر گذاری متفاوتی دارد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله