خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیرات خصوصی سازی بربازار بورس اوراق بهادار

مقاله بررسی تاثیرات خصوصی سازی بربازار بورس اوراق بهاداربا رویکرد VAR 1394-1379

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

این مقاله با استفاده از یک مدل خود توضیح برداری (VAR) در دروه ۱۳۹۴ – ۱۳۷۹ به بررسی روابط متقابل و پویای سه متغیر اندازه دولت، بدهی دولت، ارزش سهام واگذار شده (تبیین کننده خصوصی سازی) در بازار بورس اوراق بهادار می پردازد. برآورد توابع واکنش آنی و نیز آنالیز تجزیه واریانس نشان می دهد که متاسفانه اکثر قریب به اتفاق واگذاری ها در لوای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی جهت رد دیون توسط دولت صورت گرفته است بنابراین بدهی دولت، تاثیر منفی و معکوس بر بازدهی بازار سهام داشته که کاملا منطبق بر شرایط اقتصاد ایران می باشد. در نهایت نیز نتایج، وجود یک رابطه دوسویه برخواسته از علت و معلول میان خصوصی سازی و بازار بورس اوراق بهادار را تبیین می کند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله