خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیربکارگیری تکنیکهای حسابداری مدیریت

مقاله بررسی تاثیربکارگیری تکنیکهای حسابداری مدیریت استراتژیک برتغییرات سهم بازار درشرکت های بورس اوراق بهادارتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

امروزد یکی از بزرگترین دغدغه های سازمانها، افزایش سهم بازار می باشد. زیرا افزایش سهم بازار ضامن افزایش سوداوری و بقای سازمان است. از شاخص سهم بازار برای سنجش موفقیت یا شکست یک بنگاد استفاده می شود. لذا هدف این تحقیقی، بررسی تاثیر بکارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک بر تغییرات اندازد بازار در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق با توجه به نوع جمع آوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی می باشد و از طریق داده های ثانویه و بررسی صورت های مالی اقدام به جمع آوری داده نمودیم و از طریق بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق، به دنبال تحلیل همبستگی آنها می باشیم. نتایح تحقیق نشان داد، ارزش افزوده ی بازار، ارزش فعلی خالص، شاخص سوداوری و نرخ بازدد سرمایه گذاری که به عنوان تکنیک های استراتژیک حسابداری قلمداد می گردند، در تغییرات سهم بازار شرکت ها تاثیر معناداری دارند. اما ارزش افزوده ی اقتصادی در تغییرات سهم بازار شرکت ها تاثیر معناداری ندارد.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله