خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیرسطح مالکیت سهامداران خرد برمحافظه

مقاله بررسی تاثیرسطح مالکیت سهامداران خرد برمحافظه کاری شرطی حسابداری درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف این پژوهشی، بررسی تاثیر سطح مالکیت سهامداران خرد بر محافظه کاری شرطی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش کاربردی بوده و از حیث روش توصیفی – همبستگی می باشد.اطلاعات مورد نیاز جهت ادبیات و مبانی نظری پژوهشی از روش کتابخانه ای با استفاده از کتب، مجلات و مقالات معتبر فارسی و لاتین و داده های مالی با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین برای سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ گردآوری شده است و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به کمک نرم افزار ۱۹ SPSS و اکسل فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ۷۰ شرکتی که به عنوان نمونه در سال های مذکور انتخاب شده بودند نشان داد بین سطح مالکیت سهامداران خرد و محافظه کاری شرطی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد. همچنین بین اندازه شرکت ومحافظه کاری شرطی رابطه معکوس و معنادار و نیز بین اهرم مالی وشاخص رشد شرکت با محافظه کاری شرطی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله