خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیرقبضه مالکیت برمدیریت واقعی سودباتاکید

مقاله بررسی تاثیرقبضه مالکیت برمدیریت واقعی سودباتاکید برنوع مالکیت

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این سوال است که قبضه مالکیت چه تاثیری بر مدیریت واقعی سود دارد؟ از آنجا که مدیریت واقعی سود نوعی دستکاری فعالیتهای واقعی شرکت برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت سود می باشد به رفتار کوته بینی مدیریتی معروف است. در این تحقیق بررسی شده که قبضه مالکیت دولتی و خصوصی چگونه مدیریت واقعی سود را تحت تاثیر قرار می دهد آیا از فرضیه نظارت فعال پشتیبانی می کند یا از فرضیه مقابل آن یعنی همسویی استراتژیک و منافع شخصی. به منظور انجام این پژوهشی از ۱۰۰ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی ۱۳۸۷-۱۳۹۳ استفاده گردید. در این مطالعه برای اندازه گیری مدیریت واقعی سود بر اساس تحقیقات رویچوداری (۲۰۰۶) از سه مدل (۱) برآورد سطح عادی هزینه های اختیاری (با تمرکز بر هزینه های اداری ، عمومی و فروش)، (۲) مدل برآورد سطح عادی هزینههای تولید و (۳) مدل برآورد سطح عادی جریانهای نقدی عملیاتی استفاده شده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که قبضه مالکیت دولتی با تبعیت از فرضیه نظارت فعال موجب کاهش مدیریت واقعی سود میگردد ولی قبضه مالکیت خصوصی تاثیر عکس آن یعنی مطابق فرضیه همسویی استراتژیک موجب افزایش مدیریت واقعی سود میگردد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله