خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر اخبار برنوسانات نرخ رشد قیمت سهام بانک

مقاله بررسی تاثیر اخبار برنوسانات نرخ رشد قیمت سهام بانک سینا دربورس تهران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده 

هدف اساسی در این مقاله بررسی اثر اخبار بر نوسانات نرخ رشد قیمت سهام بانک سینا در بورس تهران با استفاده از مدلهای تغییرپذیری می باشد. در این پژوهشی، از الگوهای متقارن ARCH و GARCH و الگوهای نامتقارن TGARCH و EGARCH استفاده شده است. برای این منظور از دادههای روزانه قیمت سهام بانک سینا که شامل ۱۴۷۱ داده مؤثر بوده است، به صورت سری زمانی در بازه سالهای ۹۴-۱۳۸۷ استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تأثیر نامتقارن شوکها بر نوسانات نرخ رشد قیمت سهام است. یعنی، اثر اخبار خوب و بد یا شوکهای مثبت و منفی بر نوسانات قیمت سهام بانک سینا در بورس تهران متفاوت است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله