خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر اقتصاددانش بنیان برتوسعه بازاربورس

مقاله بررسی تاثیر اقتصاددانش بنیان برتوسعه بازاربورس

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

توسعه بازار سرمایه میتواند نقش مهمی در رشد درآمد ملی کشور و رفاه عمومی جامعه ایفا کند. بورس اوراق بهادار نیز به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشورها، قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس اندازهای راکد و سوق دادن آنها به سمت تولید، حرکت به سوی رشد و توسعه را سرعت بخشد. در این مطالعه به بررسی تأثیر متغیرهای مربوط به شاخص های اقتصاد دانش بنیان و تورم بر توسعه بازار بورس تولید پرداخته شد، که جهت نیل به این منظور، از تکنیک اقتصادسنجی پانل پویا با رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده و ۲۳ کشور منتخب در حال به روش گشتاورهای تعمیم یافته گویای آن است، که شاخص های اقتصاد دانش بنیان دارای تاثیر مثبت بر توسعه بازار بورس می باشند، ولی تورم دارای تاثیر منفی بر توسعه بازار بورس می باشد

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله