خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر اهرم مالی برهزینه های اختیاری غیرعادی

مقاله بررسی تاثیر اهرم مالی برهزینه های اختیاری غیرعادی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اهرم مالی بر هزینه های اختیاری غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هزینه های اختیاری غیرعادی به عنوان شاخص دستکاری سود به کار گرفته می شود. روش بکار گرفته شده در این پژوهش کاربردی می باشد. برای این منظور ۱۷۱ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ با بهرهگیری از مدل رگرسیونی و دادههای تابلویی، با استفاده از حذف سامانمند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که یک رابطه مثبت بین اهرم مالی و دست کاری سود مبتنی بر هزینه اختیاری غیرعادی وجود دارد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله