خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران براحتمال سقوط

مقاله بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران براحتمال سقوط ریزش قیمت سهام

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهشی بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر احتمال سقوط (ریزشی) قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به هدف اصلی این پژوهشی محقق به دنبال پاسخگویی به این پرسش ها است که آیا اطمینان بیش از حد مدیران منجر به سقوط قیمت سهام می شود؟.. بدین منظور داده های گردآوری شدد ۵۶ شرکت برای دوره زمانی ۹ ساله ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۳ با کمک نرم افزار آماری EVieWS7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر این امر است که بین اطمینان بیش از حد مدیران و احتمال سقوط (ریزشی) قیمت سهام ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله