خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر تغییرات تولید ناخالص ملی سودپیش بینی

مقاله بررسی تاثیر تغییرات تولید ناخالص ملی سودپیش بینی شده سهام و سود واقعی سهام برتغییرات قیمت سهام

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

هدف پژوهشی حاضر این بود که با استفاده از داده های مربوط به تغییرات تولید ناخالص ملی، تغییرات سود سهام پیش بینی شده، سود سهام واقعی و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار در سال های گذشته، به تصریح رابطه این چند متغیر در ایران بپردازد. این پژوهشی از لحاظ هدف از نوع پژوهشهای بنیادی تجربی و از نظر ماهیت جزء پژوهشهای اقتصاد سنجی است. به همین منظور داده های ۷۲ شرکت بورس اوراق بهادار طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به روش پنل دیتا ( PANEL DATA) با بهره گیری از نرم افزار Eviwes7 مورد تحلیل قرار گرفت نتایج حاکی از آن بود که اولا بین تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود پیش بینی شده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر معناداری وجود دارد؛ ثانیا بین تغییرات قیمت سهام و تغییرات سود واقعی سهام تاثیر معناداری وجود دارد ؛ همچنین بین تغییرات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تولید ناخالص ملی، تاثیر معناداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد، وجود دارد

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله