خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر تکنیک پوکا یوکه بر روی شاخص های تولید

مقاله بررسی تاثیر تکنیک پوکا یوکه بر روی شاخص های تولید در صنعت خودروسازی (مطالعه موردی: شرکت سایپا)

 

چکیده مقاله:
اشتباه و خطا در سازمانها به دلایل مختلفی اتفاق می افتد ولی اغلب آنها قابل پیشگیری است. پوکایوکه دیدگاهی است که در آنخطاهای بالقوه انسانی و تجهیزاتی را شناسایی کرده و در صدد از بین بردن آنها بر می آید. به کارگیری تکنیک پوکا یوکه شاید در نگاه اول مستلزمهزینه،آموزش و بازنگری در سیستم باشد، لیکن این تکنیک با استفاده از روش های ساده در اجزای مکانیکی و دیگر وسایل ایمنی میتواند بصورتشایسته ای از بروز اشتباه و اتفاقات فاجعه بار جلوگیری کند. در این مقاله تاثیر استفاده از تکنیک های ضد خطا سازی بر روی شاخص های تولید در شرکت سایپا مورد بررسی قرار می گیرد. شاخص های مورد بررسی در این تحقیق شاخص استفاده موثر از ماشین آلات، استفاده موثر از نیروی انسانی ، بیکاری کل ،زمان خرابی، توقف تولید ناشی از دوباره کاریها و اصلاح ضایعات و شاخص تولید از دست رفته می باشد.نتایج این بررسی حاکی از اثربخشی اجرای تکنیک پوکا یوکه در بهبود کلیه شاخص های تولیدعنوان شده در این تحقیق و افزایش بهره وری تولید و به تبع آن ایجاد قدرت بیشتردر صنایع خودرو سازی کشور برای توان رقابت در عرصه بازار هایجهانی می باشد.روش تحقیق حاضر کاربردی بوده است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله