خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

بررسی تاثیر شوکهای قیمت نفت خام برروی تغییرپذیری

مقاله بررسی تاثیر شوکهای قیمت نفت خام برروی تغییرپذیری بازدهی بازارسهام رویکرد مدلهای GARCH آستانه ای

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

 

با توجه به اینکه بازار جهانی نفت در طول تقریباً چهار دهه گذشته بسیار پررونق بوده است، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری تکانه ها در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر بورس اوراق بهادار، موضوعی غیر قابل انکار است. بنابراین به نظر میرسد که شناخت تأثیر این متغیر و سایر متغیرهای کلان اقتصاد بر شاخص قیمت بازار سهام می تواند روند کلی حرکت بازار سرمایه را نشان داده و نقش مهمی در پیش بینی رفتار بازار سهام و در نتیجه امکان سیاستگذاری مناسب ایفا نماید. بنابراین در این پژوهش تأثیر تکانه های قیمت نفت بر شاخص بازدهی بازار سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش رگرسیون GARCH آستانه ای مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان می دهد که شوک های قیمت نفت تاثیر منفی بر شاخصی بازدهی سهام دارد. نتایج نشان می دهد که ضرایب CI (پارامتر ARCH) به عنوان ضریب اطلاع رسانی و ضریب زا (پارامتر GARCH) در مدل (TGARCH(l.l به عنوان ضریب پایداری تاثیر مثبت و معناداری بر روی شاخصی بازدهی بازار سهام دارند. بنابراین افزایش در ضریب اطلاع رسانی و پایداری به این معناست که اخبار قدیمی اثرات دائمی بیشتری بر روی تغییرات قیمت های سهام دارند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله